Paint

Một vài bức vẽ kỹ thuật số

tác phẩm, “Nổi sảy”
tác phẩm “nắng điếc đầu”
tác phẩm “cánh diều”
tác phẩm “dưới ánh mặt trời”